1. Smí dělostřelectvo napadnout jednotku v záloze?
  Ne. Nepřátelská záloha je nedotknutelná.
 2. Je rozkaz k obraně připsaný konkrétní jednoce?
  Ano, zasažením této jednotky platnost rozkazu končí.
 3. Smí útočící jízda, která byla napadená střelbou ustoupit z boje?
  Ano. Každá útočící jednotka se smí stáhnout z boje po vyhodnocení střelby, jízda však může navíc ustoupit do sousedního sektoru směrem k vlastnímu velitelskému stanovišti.
 4. Smí hráč, který vidí, že jeho útok nemá šanci na úspěch, od útoku ustoupit?
  Ne, smí však ustoupit na výchozí pozici po vyhodnocení střelby.
 5. Smí se hráč, který vidí, že jeho útok nemá šanci na úspěch, rozhodnout místo útoku pro přesun ve 4. (nebojové) fázi?
  Ne, přesuny v nebojové fázi musí mít od začátku nebojovou povahu, tj. musí směrovat do sektorů přátelských nebo neutrálních.
 6. Je třeba do prázdných polí bojové zóny uvolných jednotkami jízdy, které utekly po vyhodnocení střelby, umístit jiné jednotky z napadeného sektoru?
  Ano, dokud zbývají v napadeném sektoru nějaké jednotky, musí je jejich hráč umístit do bojové zóny naproti nepřátelským útočícím jednotkám a vyhodnotit zteč.
 7. Pokud jízda uvolní pole v bojové zóně v důsledku střelby, smí nepřipravená jednotka pěchoty využít bonus pro útok ztečem proti "žádné jednotce"?
  Ne. Nepřipravená jednotka útočí pouze pokud má proti sobě soupeře. V popsané situaci vůbec nehází.
 8. Mohou jednotky upustit od útoku a obrátit se proti nepříteli, který se pokouší dobýt sektor ze kterého vystupují?
  Ano, ale teprve poté co proběhne střelba.
 9. Platí úpravy dle typu bojujících jednotek při útoku na jednotku v panice?
  Ne, výhodou útoku na jednotku v panice je, že taková jednotka neopětuje útok.
 10. Považuje se za přátelské sektory křídla a velitelského stanoviště i když se v nich nenacházejí žádné vlastní jednotky?
  Ano, přátelské sektory jsou všechny v nichž se nacházejí vlastní jednotky něbo značky označující velitelské stanoviště nebo křídlo (generál nebo vlajka).